Vergoedingen in 2024

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contracten afgesloten. Zie voor aanvullende informatie www.zorgvergoeding.com of raadpleeg de website van uw eigen zorgverzekeraar.

Vergoeding fysiotherapie tot 18 jaar
  • Fysiotherapie valt onder de basiszorgverzekering;
  • Uitgangspunt is dat de basiszorgverzekering tot 18 behandelingen vergoedt. In het geval dat de behandelingen niet langer worden vergoed uit de basiszorgverzekering is er een aanvullende zorgverzekering nodig om de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen;
  • Voor kinderen tot 18 jaar is er geen sprake van een verplicht eigen risico.

 

Vergoeding fysiotherapie vanaf 18 jaar
  • Om voor gehele of gedeeltelijk vergoeding van fysiotherapie in aanmerking te komen is een aanvullende zorgverzekering nodig.
  • Kijkt u hierbij kritisch naar het aantal behandelingen die u geheel/gedeeltelijk vergoed zou willen hebben.
  • Voor mensen met bepaalde chronische aandoeningen, die op de VWS lijst staan, wordt een uitzondering gemaakt. In dat geval wordt fysiotherapie nog wel vergoed uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden uit de eventuele aanvullende verzekering betaald of betaalt u zelf. (Menzis vergoed bij een aanvullende verzekering ook de eeste 20 behandelingen volledig.)
  • Vergoeding uit de basiszorgverzekering komt in principe ten laste van uw eigen risico (het verplichte en eventuele vrijwillige deel) tot het moment dat uw eigen risico voor het betreffende jaar is voldaan. Het verplichte eigen risico voor 2024 is 385,- euro.