Klachtenregeling

Heeft u een klacht over de behandeling van uw fysiotherapeut? Bent u niet tevreden over de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat? Maak het kenbaar. Voor uzelf, voor anderen en voor de kwaliteit van de fysiotherapie in algemene zin. Wij proberen zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Het is echter zo dat we een fout of vergissing niet altijd kunnen voorkomen. Als dit zo is, willen we dat graag van u horen.

Hoe kunt u hiermee omgaan?
Wij stellen het op prijs als u eerst in gesprek gaat met uw fysiotherapeut. Vindt u het moeilijk om het probleem aan de orde te stellen, dan kunt u iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die u vertrouwt. Mocht een gesprek met uw fysiotherapeut geen oplossing bieden, dan kunt u terecht bij de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF.

Klachtencommissie fysiotherapie
De Boer fysiotherapie is aangesloten bij de Klachtencommissie fysiotherapie van het KNGF.
Lees verder hierover op https://www.defysiotherapeut.com/de-fysiotherapeut/kwaliteit/